2020-02-17

Konkurs ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do emisji obligacji

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XIV/090/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Mikołowskiego.


Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Mikołowskiego załączonego do niniejszego zaproszenia.

 

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Mikołowskiego.
 

Uwaga:

Sprawozdanie opisowe za rok 2017 dostępne jest po tym linkiem:

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/sprawozdania-opisowe/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-powiatu-mikolowskiego-za-rok-2017.html

Sprawozdanie opisowe za rok 2018 dostępne jest po tym linkiem:

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/sprawozdania-opisowe/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-powiatu-mikolowskiego-za-rok-2018.html

Załączniki

  Informacja o posiad...1.12.2019.pdf 936,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o posiad...czeniach.pdf 608,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia RIO w sprawi...owskiego.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia RIO w sprawi...obligacji.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia RIO w sprawi...owskiego.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia RIO w sprawi...ienia kom.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia RIO w sprawi...ienia kom.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiat Mikołowski-...konkursie.pdf 6,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiat Mikołowski-...ormacyjny.pdf 2,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 27 S III kw.2019.pdf 547,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB 27 S IV kw. 2018.pdf 224,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 27 S IV kw.2017.kor.pdf 211,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 27S IV kw. 2016_.pdf 195,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 28 S III kw.2019.pdf 910,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 28 S IV kw.2018.pdf 417,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 28 S IV.kw.2017.kor.II.pdf 379,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 28S IV kw.2016_.pdf 360,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb N III kw.2019.pdf 283,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb N IV kw.2016_.pdf 80 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb N IV kw.2017 kor.pdf 79,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb N IV kw.2018.pdf 79,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb NDS III kw.2019.pdf 285,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB NDS IV kw.2016.pdf 81,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb NDS IV kw.2017 kor.pdf 81,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb NDS IV kw.2018.pdf 81,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb Z III kw.2019.pdf 295,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb Z IV kw. 2018.pdf 88,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb Z IV kw.2016-1.pdf 88,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB Z IV kw.2017.pdf 88,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Powia... rok 2020.pdf 3,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Powia...obligacji.pdf 114,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Powia...2020-2032.pdf 3,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Powia...01.2020 r.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Powia...nia 2020r.pdf 3,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb Z IV kw.2019.pdf 83,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 27 S IV kw.2019.pdf 214,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 28 S IV kw.2019.pdf 406,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb 34 S IV kw.2019.pdf 71,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb N IV kw.2019.pdf 74,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb NDS IV kw.2019.pdf 76,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb ST IV kw.2019.pdf 58,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb UZ IV kw.2019.pdf 83,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana warunków konkursu.JPG 142,97 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się